Toutenburg

Op deze pagina vindt u informatie over kasteel Toutenburg.

Ligging Kasteel Toutenburg lag ooit in Vollenhove (in het Stadspark).
Ontstaan Het kasteel werd gebouwd rond 1500.
Geschiedenis Georg Schenck van Toutenburgh, zoon uit een adelijk geslacht uit Thüringen, was een gunsteling van Frederick van Baden, sinds 1469 Bisschop van Utrecht, werd in 1502 benoemd tot schout van Vollenhove. Hij was gehuwd met jonkvrouwe Anna de Vos van Steenwijck, een rijke erfdochter van heer Coenraad die in 1481 was overleden en haar aanzienlijke bezittingen had nagelaten. 

Hij liet aan de zuidkant van Vollenhove het kasteel bouwen dat zijn naam kreeg. Zijn vrouw overleed daar in 1526. Uit hun huwelijk kwamen 3 kinderen: Maria die abdis werd in Rijnsburgh, Frederick werd proost in Oldenzaal, terwijl de oudste zoon op jeugdige leeftijd in Spanje was gestorven.

Hij sloot een tweede huwelijk, nu met Joanna, dochter van graaf Johan van Egmond. Toen Georg op 2 februari 1540 overleed liet hij een zoon Carel na, die toen pas 13 jaar was. Bij testament had Georg voogden ovr Carel benoemd maar Frederick voch dat testament aan. Hij procedeerde, maar het hof van Friesland stelde hem in het ongelijk omdat Georg reeds in 1527 een erfrechtelijke overeenkomst met Frederick had gemaakt. 

Carel stierf in 1571 ongehuwd. Hij liet een bestaardzoon na en geen wettige erfgenamen, waarna Frederick zich in het bezit van het kasteel en alle bezittingen stelde en deed alsof hij de enige erfgenaam was. Na de dood van Frederick op 25 augustus 1580 kwam het kasteel in handen van de geslachten Van Haersolte en Van den Boetselaer. Aan het eind van de 18e eeuw was nog slechts een bouwval over.

Bewoners Zie hierboven.
Huidige doeleinden Het kasteel bestaat niet meer, er is alleen een ruïne over.
Toegankelijk
Foto's Foto 1 (voorkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 2
(ruïne)
Foto 3 (toegangspoort, 8 februari 2001)
Foto 4 (toegangspoort, 8 februari 2001)
Tekening 1 (het kasteel)
Tekening 2 (het kasteel)
Tekening 3 (het kasteel, schilderij van F. Camerlinck)
Tekening 4 (plattegrond Vollenhove door Joan Blaeu, ca. 1650)
Tekening 5 (voorkant, gravure C.J. Visscher, 1617)
Tekening 6 (voorkant, potloodtekening J. of A. Beerstraten)
Tekening 7 (voorkant, penseeltekening A. de Haen, 1729)
Tekening 8 (voorkant, pentekening A. de Haen)
Tekening 9 (voorkant, pentekening A. de Haen)
Bronnen Tekst: Overijssel voor ontdekkers / Klaas Goinga, 1999; ISBN 90-400-9311-3 en Merkwaardige kasteelen in Nederland / door Van Lennep en Hofdijk, 1995. Fotomech. herdr. van de 2e dr., verzorgd door W.J. Hofdijk: Leiden : Brill ; Van Doesburgh, 1883-1884. - Oorspr. uitg.: Amsterdam : Tielkemeijer, 1854-1861 (via G. van Diest)
Foto 1: Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974
Foto 2: http://www.uitgaanstips.com (uit de lucht)
Foto's 3 en 4: Albert Speelman
Tekening 1: Merkwaardige kasteelen in Nederland / door Van Lennep en Hofdijk, 1995. Fotomech. herdr. van de 2e dr., verzorgd door W.J. Hofdijk: Leiden : Brill ; Van Doesburgh, 1883-1884. - Oorspr. uitg.: Amsterdam : Tielkemeijer, 1854-1861 (via G. van Diest)
Tekening 2: F. Kerstens
Tekeningen 3 en 4:
Peter van der Wielen
Tekeningen 5 t/m 9: via Albert Speelman

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!