Het Nijenhuis (Heino) 

Op deze pagina vindt u informatie over Het Nijenhuis.

Ligging Tussen Wijhe en Heino ligt het Nijenhuis (aan 't Nijenhuis 10).
Ontstaan Het huis is in 1382 voor het eerst genoemd.
Geschiedenis Het huidige huis stamt uit 1680. De vierkante toren werd in 1870 bijgebouwd en achthoekige toren aan de achterzijde dateert van de zelfde tijd. Bij een restauratie in 1958/1959 verdwenen de magere spits en overtollige dakvensters.

De nog zichtbare geschiedenis van het Nijenhuis gaat terug tot ergens halverwege de 15de eeuw. Uit die tijd overgebleven is de huidige zuidwestelijke vleugel, gelegen in de rechter achterhoek. Na die tijd zijn er verschillende aanpassingen gedaan aan het kasteel. Robert van Ittersum en Eleonora Bentinck hebben omstreeks 1687 het Nijenhuis zijn huidige gedaante gegeven, door een nieuwe galerij te laten bouwen en de daken te veranderen. Ook de beide bouwhuizen en het hek stammen uit die tijd.

Bewoners Bewoners vanaf 1433: Evert van Wythem tot Nijenhuis. Diens dochter Maria huwt eind 15e eeuw Robert van Ittersum tot de Leemcule (later ook Heer van 't Nijenhuis). Het Nijenhuis komt zo tot het jaar 1676 in handen van de Van Ittersums. In dat jaar huwt Robert van Ittersum tot Nijenhuis -de vijfde met die naam- (1645-1705) met Eleonora Bentinck (1644-1710). Helaas blijft het huwelijk kinderloos zodat na het overlijden van het echtpaar Van Ittersum-Bentinck het Nijenhuis over gaat in handen van de familie Bentinck. Hans Willem Bentinck (graaf van Portland en vriend van Koning-Stadhouder Willem III) wordt eigenaar. De Bentincks blijven tot halverwege de 18e eeuw de scepter zwaaien op 't Nijenhuis, daarna erft de familie Van Dedem kasteel 't Nijenhuis. Jkvr. Van Dedem huwt in 1791 Freiherr Von Knobelsdorff welke het beheer van het Nijenhuis op zich neemt. In 1888 trouwt een Barones van Knobelsdorff met Werner Karel Baron van Pallandt zodat ook deze naam in de geschiedenis van het kasteel voorkomt. De Van Pallandts verhuren 't Nijenhuis regelmatig voor feesten en partijen en leegstand komt ook in die periode veelvuldig voor. Daarna treedt verval op en wordt 't Nijenhuis op een openbare veiling door de beleggersmaatschappij Ankersmit gekocht. Zij verkopen het later door aan de Provincie Overijssel, de huidige eigenaar van het kasteel. Museum de Fundatie huurt 't Nijenhuis momenteel van de provincie, welke het in heeft gericht als museum voor moderne kunst. De provincie gebruikt het huis zo nu en dan voor representatieve doeleinden (ontvangsten e.d.).
Huidige doeleinden

Kasteel Het Nijenhuis is momenteel één van de locaties van Museum de Fundatie en toont delen van de imposante kunstverzameling van Dirk Hannema (1895-1984), voormalig directeur van Museum Boijmans van Beuningen. Eveneens hebben er regelmatig wisselende exposities plaats.

Openingstijden en toegangsprijzen:
Zie de website (staat bij Inlichtingen genoemd).

Bereikbaarheid
Gelegen aan de Sallandroute, op 3 kilometer afstand van Heino, richting Wijhe
Station Heino op 15 min. loopafstand.

Inlichtingen
Museum de Fundatie – Kasteel Het Nijenhuis
’t Nijenhuis 10
8131 RD  HEINO/WIJHE
Tel. 0572-388188
Fax 0572-388177
E-mail: info@museumdefundatie.nl
Web: http://www.museumdefundatie.nl

Toegankelijk Wandelen rond het Nijenhuis en 't Rozendael (uit Trouw). Zie verder hierboven.
Foto's Foto 1 (voorkant)
Foto 2 (voorkant)
Foto 3 (voorkant)
Foto 4 (voorkant, januari 2001)
Foto 5 (voorkant, 17 september 1988)
Foto 6 (voorkant, 17 september 1988)
Foto 7 (voorkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 8 (voorkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1950)
Foto 9 (voorkant)
Foto 10 (voorkant)
Foto 11 (voorkant)
Foto 12 (achterkant, 31 december 2000)
Foto 13 (achterkant)
Foto 14
(zijkant)
Foto 15 (zijkant)
Foto 16 (zijkant)
Foto 17 (linkerkant, 31 december 2000)
Foto 18 (luchtfoto)
Foto 19 (luchtfoto)
Foto 20 (luchtfoto: in de as van het kasteel ligt een zogenaamde 'Grand Canal'. Een grand canal behoort kaarsrecht te zijn. Rond 1800 is dit kanaal door de aanleg van slingers omgevormd tot een onderdeel van de engelse landschapstuin. Rechts van het kasteel kunt u de formele elementen herkennen van de gereconstrueerde 17e eeuwse aanleg. De witte stippen zijn de beelden van het Hildebrandmonument)
Foto 21 (interieur)
Foto 22 (D. Hannema in het kasteel, 1972)
Foto 23 (D. Hannema in het kasteel, 1972)
Foto 24 (hoektoren, 17 september 1988)
Foto 25 (hoektoren, 31 december 2000)
Bronnen Tekst: Museum de Fundatie, De havezaten in Salland en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1997; ISBN 9064696136, Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974, Van buitenplaats tot museum (Willem-Jan van Ittersum) en http://www.museumhsf.nl
Foto 1: http://www.uitgaanstips.com (uit de lucht)
Foto's 2 en 18: http://www.natuurlijk.nl/
Foto 3: http://www.tctubantia.nl/
Foto 4: eigen collectie
Foto's 5, 6, 12, 17, 24 en 25: Albert Speelman
Foto 7: Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974
Foto's 8 en 21: Bert Bomhof
Foto 9: Onbekend

Foto's 14 en 15:
http://www.overijsseltoerisme.nl/
Foto 10: G. van Diest
Foto's 11 en 16: Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Foto 19:
http://www.aerophoto-schiphol.nl/
Foto 20: http://www.salland.net/index.asp
Foto's 13, 22 en 23:
http://www.museumhsf.nl

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!