De Voorst

Op deze pagina vindt u informatie over kasteel de Voorst.

Ligging Kasteel en havezate De Voorst lagen ooit bij Zwolle.
Ontstaan In 1223 werd het kasteel voor eerste keer verwoest. De havezate met de zelfde naam werd gesticht in in 1440 door Johan van Ittersum die ook havezate Werkeren bij Mastenbroek bezat.
Geschiedenis Er bestonden een kasteel en een havezate De Voorst. De burcht werd in 1362 door de bisschop verwoest. Het bestaat nu niet meer. Rond 1800 was ook de havezate afgebroken. Het kasteel wordt reeds verwoest in 1362. De deur van het kasteel werd door de Kampenaren meegenomen en is in het gemeentehuis ingebouwd.

In 1223 werd de stins Voorst door het leger van bisschop Otto de Eerste geheel verwoest en door de burchtheer al spoedig weer opgebouwd. In 1292 wordt Sweder van Voorst als schout van Salland en burchtheer vermeld. Hij leefde in onmin met iedereen en was er in het bijzonder op tegen dat de kooplieden van Zwolle een kanaal zouden graven dat de stad direct met de IJssel verbond, waardoor de vaarweg met 4 uur verkort kon worden.

Op 4 juni 1297 werd door bisschop Willem van Utrecht Sweder in het ongelijk gesteld en bepaald dat hij noch zijn broer ooit het ambt van schout mocht bekleden. In 1324 liet Sweder uit wraak de stad Zwolle in brand steken, waarvan alleen nog een tiental huizen en de kerk bij het klooster Bethlehem gespaard bleven.

Sweder overleed kort daarna en hij werd opgevolgd door zijn zoon Roderic die met Beatrijs, erfdochter van Keppel, gehuwd was. In 1344 kwam er opnieuw een Sweder als kasteelheer, die bij het overlijden van zijn moeder ook heer van Keppel werd. 

In 1362, bij het einde van de binnenlandse oorlog tussen Heeckeren en Bronckhorst kwam bisschop Johan van Arkel met zijn leger en dat van zijn bondgenoten en trouwe leenmannen. Na vijftien weken hardnekkige tegenstand werd de burcht tengevolge van honger en ziekte overgegeven.

De stins werd helemaal afgebroken. Er bleven alleen puinhopen over waarvan in Zwolle de toren van de Sint Michielskerk werd gebouwd en waarmee in 1863 nog de weg van Zwolle naar Kampen werd verhard.

Bewoners Zie hierboven.
Huidige doeleinden Het kasteel bestaat niet meer.
Toegankelijk
Foto's Tekening 1 (het kasteel, lithografietekening van W.J. Hofdijk (!816-1888), ca. 1854. Naar een olieverfschilderij in behangselstijl, afmetingen 1 el 20 d. breed, 80 d. hoog. In bezit (1854) van het geslacht Van Voorst, mogelijk naar een vroegere afbeelding gemaakt)
Tekening 2 (zijkant, penseeltekening van C. Pronk, 1732)
Tekening 3 (plattegrond van het kasteel)
Bronnen Tekst: Overijssel voor ontdekkers / Klaas Goinga, 1999; ISBN 90-400-9311-3, De havezaten in Salland en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1997; ISBN 9064696136 en Merkwaardige kasteelen in Nederland / Van Lennep; http://www.archeologienet.nl/ en Hofdijk, 1995. Fotomech. herdr. van de 2e dr., verzorgd door W.J. Hofdijk: Leiden : Brill ; Van Doesburgh, 1883-1884. - Oorspr. uitg.: Amsterdam : Tielkemeijer, 1854-1861 (via G. van Diest)
Tekening 1: Merkwaardige kasteelen in Nederland / Van Lennep en Hofdijk, 1995. Fotomech. herdr. van de 2e dr., verzorgd door W.J. Hofdijk: Leiden : Brill ; Van Doesburgh, 1883-1884. - Oorspr. uitg.: Amsterdam : Tielkemeijer, 1854-1861 (via G. van Diest en ook via Bert Bomhof)
Tekening 2: Overijsselse buitenplaatsen / H.W.M. van der Wyck, J. Enklaar-Lagendijk, 1983; ISBN 9064696179
Tekening 3: Bert Bomhof

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!