De Ruitenborgh

Op deze pagina vindt u informatie over de Ruitenborgh.

Ligging De Ruitenborgh ligt bij Dalfsen (aan de Ruitenborchweg).
Ontstaan Het kasteel is in 1320 voor het eerst genoemd.
Geschiedenis De Ruitenborg, gelegen aan de Ruitenborghweg, was tot 1545 de zetel van het adellijke geslacht Van Rutenberg. Bij de overdracht van het leenheerschap door de graaf van Bentheim aan de bisschop van Utrecht in 1328 wordt de Ruitenborg een "castrum" genoemd. In 1828 is het bestaande huis Ruitenborg gebouwd, nadat niet lang te voren het oude huis (bekend door verschillende 18e eeuwse tekeningen, o.a. in de verzameling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg) was gesloopt. De opvatting bestaat dat het oude slot even ten oosten van het tegenwoordige huis stond. In 1839 werden de toegangspoorten gesloopt en in 1915 werden de grachten gedempt.
Bewoners
Huidige doeleinden
Toegankelijk Het huis is niet te bezichtigen.
Foto's Foto 1 (voorkant, 26 juli 2003)
Foto 2 (voorkant, 26 juli 2003)
Bronnen Tekst: Overijssel voor ontdekkers / Klaas Goinga, 1999; ISBN 90-400-9311-3, http://www.vechtdalvvv.nl/ en http://www.dalfsen.nl/55.htm
Foto's 1 en 2: Albert Speelman

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!