Rechteren

Op deze pagina vindt u informatie over kasteel Rechteren.

Ligging Kasteel Rechteren ligt aan de weg Dalfsen - Vilsteren - Ommen.
Ontstaan Van het kasteel is in 1190 voor het eerst sprake.
Geschiedenis De hoge, ronde toren, de donjon, stamt uit de 14e eeuw. Het huis dateert uit de 16e eeuw. De huidige situatie echter is voor het grootste gedeelte uit de 18e eeuw. Ook hier weer veel water. Rechteren is gebouwd op een zandige verhoging. Het is mogelijk dat het water een oude lus is van de Vecht.

Het kasteel bestaat nu uit een ingangspartij met twee vooruitspringende vleugels uit 1726, met tegen de linkervleugel de ronde donjon uit de 14e eeuw en het laat-middeleeuwse achtergedeelte met topgevels en een zadeldak. In 1953 is de ronde toren, die begon te hellen, geconsolideerd en ontdaan van een neo-gotische gekanteelde borstwering.

Bij restauraties in het begin van deze eeuw zijn de resten van de rondlopende muur en van enkele waltorens tevoorschijn gekomen. In de 15e eeuw werd de rond donjon aangevuld met een woonvleugel, die de huidige achtervleugel vormt. 

Omstreeks 1525 werden de wallen op het complex geslecht en nadat het slot in de 80-jarige oorlog een belangrijke rol had gespeeld, gaf prins Maurits opdracht alle verdedigingswerken te slopen. De muren werden afgebroken, maar de zware donjon bleef gespaard. Hiermee was de rol van vesting uitgespeeld. In de 18e eeuw breidden de bewoners het kasteel aanzienlijk uit. Tussen de woonvleugel en de toren werd een barokpaleisje opgetrokken. De hoofdingang werd waarschijnlijk toen verlegd naar de huidige voorzijde.

Bewoners
Huidige doeleinden
Toegankelijk Het gebouw wordt bewoond door douairière Gravin van Rechteren Limpurg en is derhalve niet toegankelijk
Foto's Foto 1 (voorkant)
Foto 2 (voorkant)
Foto 3 (voorkant, 17 september 1988)
Foto 4 (voorkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 5 (voorkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 6 (achterkant, 17 september 1988)
Foto 7 (rechterkant, 17 september 1988)
Foto 8 (rechterkant, 8 juli 1990)
Foto 9 (rechterkant, 13 januari 2001)
Foto 10 (linkerkant, 17 september 1988)
Foto 11 (zijkant, 21 december 2000)
Foto 12 (zijkant)
Foto 13 (vergezicht)
Foto 14 (vergezicht)
Foto 15 (vergezicht)
Foto 16 (vergezicht, 21 december 2000)
Foto 17 (vergezicht)
Foto 18 (vergezicht)
Foto 19 (vergezicht)
Foto 20 (dichtbij)
Foto 21 (dichtbij zwart/wit, rond 1900)
Foto 22 (donjon, 17 september 1988) 
Foto 23 (luchtfoto)
Foto 24 (postzegel, 1951)
Tekening 1 (vergezicht)
Tekening 2 (voorkant, door A. de Haen, 18e eeuw)
Tekening 3 (voorkant, penseeltekening door A. de Haen, 1729)
Tekening 4 (voorkant, penseeltekening door A. de Haen, 1729)
Tekening 5 (voorkant, gewassen tekening, 1729)
Tekening 6 (achterkant, penseeltekening door A. de Haen)
Tekening 7 (voorkant)
Tekening 8 (voorkant, litho L. Meyer, 1836)
Tekening 9 (voorkant, olieverf M.J. Jansen, 1843)
Tekening 10 (plattegrond hoofdgebouw)
Tekening 11 (dwarsdoorsnede hoofdgebouw)
Tekening 12 (dwarsdoorsnede donjon)
Bronnen Tekst: Kasteel Rechteren / A.J. Mensema, 1991; Waanders Uitgevers, Zwolle; ISBN 90-6630-274-7, Kastelengids van Nederland / D. Kransberg en H. Mills, http://www.touringcarchauffeur.nl/, http://www.vechtdalvvv.nl/ en http://www.natuurlijk.nl/
Foto 1: Voorkant van het boek Kasteel Rechteren
Foto's 2, 7, 18 en 19:
Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Foto's 3, 6, 8 t/m 10 en 22: Albert Speelman
Foto 4: Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974
Foto 5: Kastelen, zo waren ze
Foto's 11 en 16: eigen collectie
Foto 12 en 13: http://www.natuurlijk.nl/
Foto 14:
http://www.euroase.com/
Foto 15: http://www.salland.net/index.asp
Foto's 17 en 20: G. van Diest
Foto 21: Nederland 1908 / A. Weststrate, Zeelandboek.nl
Foto 23: http://www.natuurlijk.nl/
Foto 24: eigen collectie
Tekening 1: Merkwaardige kasteelen in Nederland / door Van Lennep en Hofdijk, 1995. Fotomech. herdr. van de 2e dr., verzorgd door W.J. Hofdijk: Leiden : Brill ; Van Doesburgh, 1883-1884. - Oorspr. uitg.: Amsterdam : Tielkemeijer, 1854-1861 (via G. van Diest)
Tekening 2: Kastelen : hun personages, hun schatten / Helma Wolf-Catz, 1965
Tekeningen 3 t/m 4, 6, 8 en 9 t/m 12: via Albert Speelman
Tekening 5: via Bert Bomhof
Tekening 7: via
Peter van der Wielen

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!