De Horte

Op deze pagina vindt u informatie over de Horte.

Ligging Aan de weg van Dalfsen naar Zwolle, via Wijthmen, ligt huis de Horte (aan de Poppenallee).
Ontstaan Het huis is in 1566 voor het eerst genoemd.
Geschiedenis De eerste vermelding van het goed dateert uit 1566. Op dat moment was het goed “De Horte” eigendom van Johan van der Zedde. Deze Johan van der Zedde, een nazaat van een riddermatig/patriciers geslacht, vervulde in 1572 het ambt van rentmeester van Salland aan Staatse zijde. Hij had De Horte toen echter al overgedaan aan zijn zwager Joachim Splijtloff, een broer van Johans echtgenote Swane Splijtloff. Broer en zus Splijtloff behoorden tot een patriciersfamilie waarvan de leden in de 16e eeuw veelvuldig deel uitmaakte van de magistraat van Zwolle. Door ruiling van goederen met Johan van der Zedde kwam het allodiale goed op 25 maart 1566 in het bezit van Joachim Splijtloff. Aangezien Joachim Splijtloff  de aanduiding “tot de Horte” voerde, mag worden aangenomen dat hij zeker tot 1584, samen met zijn echtgenote Gerberich Bondien, dochter van Andries Bondien en Anna van Barmentloe, op het goed heeft gewoond.
Bewoners
Huidige doeleinden Dit 61 ha. grote landgoed werd een aantal jaren geleden aangekocht door de Stichting Het Overijssels Landschap. Op het landgoed staat het huis de Horte, waar het kantoor van de Stichting Landschap en Natuur Overijssel gevestigd is. De tuin is tijdens kantooruren te bezichtigen. In 1973 is op het landgoed een 'natuurpad' uitgezet, ter ere van het 40-jarig bestaan van de stichting. Dit is een wandeling van ongeveer 1,5 uur en start bij de parkeerplaats aan het begin van de oprijlaan. Het gidsje met tekst en tekeningen over de flora en fauna, die u op de route tegenkomt, kunt u voor f 2,00 verkrijgen bij De Horte. Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.15 en 13.00 - 17.00 uur.
Toegankelijk Het huis is niet toegankelijk, het landgoed wel. Zie hierboven.
Foto's Foto 1 (voorkant, 21 december 2000)
Foto 2 (voorkant, 3 november 2001)
Foto 3 (voorkant, 3 november 2001)
Bronnen Tekst: Manuscript Doys, genealogie Splytloff, Provinciale bibliotheek Friesland, Leeuwarden ; R.Fruin, ed., ‘Journaal van Splinter Helmich’, Kroniek van het Historisch Genootschap XXXI(1876) 159-281. Idem, Verspreide geschriften VII, (Den Haag, 1903), 238-242 ; Overijssel voor ontdekkers / Klaas Goinga, 1999; ISBN 90-400-9311-3 en http://www.vechtdalvvv.nl/
Foto 1: eigen collectie
Foto's 2 en 3: Albert Speelman

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!