Herxen

Op deze pagina vindt u informatie over Herxen.

Ligging Herxen lag bij Herxen.
Ontstaan Het huis was in 1400 reeds van de familie van Essen.
Geschiedenis In 1504 erfde Berend van Hackfort het kasteel van zijn moeder Margriet van Essen.

Het huis heette voorheen Brandehofstat. Het is na 1808 afgebroken.

Bewoners
Herxen raakte in het bezit van de Van Hackforts door het huwelijk in 1471 van erfdochter Margriet van Essen met Jacob III van Hackfort. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren waaronder twee zoons, Henrick en Berend. De jongste zoon Berend erfde bij het overlijden van zijn vader in 1504 oa Hackfort en Herxen.
 
Berend van Hackfort is verreweg de meest bekende Van Hackfort door zijn deelname aan de strijd aan de zijde van hertog Karel van Gelre tegen de Bourgondische overheersing van de Nederlanden. Hij vergaarde vele functies, in het Overijsselse oa bevelhebber van Enschede en drost van Diepenheim. Hij is ook de enige Van Hackfort van wie een portret bestaat, te zien in het Stedelijk Museum te Zutphen.
 
Berend van Hackfort huwde in 1504 met Margaretha van Egmond. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren, Jacoba en Agnes. Jacoba huwde met Goossen van Raesfelt.
 
Berend van Hackfort stierf op hoge leeftijd (ruim 80 jaar) in 1557. De oudste dochter Jacoba erfde de meeste bezittingen waaronder Hackfort en Herxen. Het echtpaar Jacoba van Hackfort/Goosen van Raesfelt kreeg vier kinderen. De enige zoon Johan stierf jong, van de drie dochters noem ik alleen Margaretha en Agnes. Bij de dood van haar moeder in 1581 waren haar broer en zusters alle overleden zodat Margaretha van Reasfelt alle bezittingen erfde. Toch was haar zuster Agnes voor haar van belang omdat deze in 1565 in het huwelijk was getreden met Hendrik van Westerholt. De zoon uit dit huwelijk, Borchard van Westerholt was bij de dood van zijn tante Margaretha in 1602 de enige mannelijke erfgenaam, zodat hij haar aanzienlijke bezittingen erfde.
 
Of de Van Hackforts veel op Herxen hebben verbleven is onduidelijk. De echtgenoot van Margriet van Essen, Jacob III van Hackfort zal er ongetwijfeld geweest zijn, hij kon door zijn huwelijk en bezit van Herxen drost van Salland worden. Ook Margaretha van Raesfelt zal met haar neefje Borchard van Westerholt op Herxen hebben verbleven, nadat Hackfort in 1586 door krijgshandelingen verwoest was. 
 
De eerste Van Westerholt, Borchard, die eigenaar van Herxen was, huwde tweemaal, eerst in 1589 met Elisabeth van den Clooster, een tweede huwelijk werd gesloten in 1605 met Hadewich Droste zu Vischering. Uit zijn beide huwelijken werden 14 kinderen geboren.
 
De nalatenschap van Borchard van Westerholt, die in 1631 overleed zou tot grote moeilijkheden aanleiding geven. De oudste zoon uit het tweede huwelijk Heidentrijk van Westerholt ging met zijn moeder op Herxen wonen maar verkocht het Huis in 1641 aan Zweder van Haersolte tot Haarst.
Huidige doeleinden
Toegankelijk
Foto's Tekening 1 (voorkant, penseeltekening A. de Haen, 1730)
Bronnen Tekst: De havezaten in Salland en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1997; ISBN 9064696136, Martine Letterie en Ruurd Faber
Tekening 1: Overijsselse buitenplaatsen / H.W.M. van der Wyck, J. Enklaar-Lagendijk, 1983; ISBN 9064696179

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!