Diepenheim

Op deze pagina vindt u informatie over huis Diepenheim.

Ligging Huis Diepenheim ligt naast het plaatsje Diepenheim.
Ontstaan Het huis wordt in 1177 voor het eerst genoemd.
Geschiedenis In 1330 werd het vermeld als bezit van de bisschop van Utrecht. Na belegering en gedeeltelijke sloop in 1536 is in 1648 op dezelfde plaats het huidige huis gebouwd, door Bernard Bentinck. In de 17e en 18e eeuw is het nogal gewijzigd en in 1905 is het verbouwd. Van binnen is het in 1928 grondig verbouwd.

Het huis bestaat uit een vierkant gebouw dat tegen een merkwaardige terreinophoging is gebouwd. Voor het huis staat een hoge stenen poort. Bij onderzoek van de kasteelbelt achter het huis is in 1960 gebleken dat de oudste versterking op deze plaats uit een brede ringwal heeft bestaan. Later, omstreeks de 14e eeuw, is hierbinnen een bakstenen kasteel verrezen.

Het is belegerd in 1504 tijdens de inval van de Geldersen in het Oversticht. Zes jaar later andermaal belegerd en veroverd door hertog Karel van Gelre. In 1524 werd het kasteel voor de derde maal een prooi van de Gelderse hertog. In 1536 kwam het onder aanvoering van George van Toutenburg, de veldheer van Karel V, in Bourgondische handen. Bij die gelegenheid werd het grondig verwoest.

Bewoners Het huis is eigendom van baronesse De Vos van Steenwijk.
Huidige doeleinden Het huis wordt bewoond door de baronesse.
Toegankelijk
Foto's Foto 1 (voorkant)
Foto 2 (voorkant)
Foto 3 (voorkant, 11 juli 1989)
Foto 4 (voorkant, 11 juli 1989)
Foto 5 (voorkant)
Foto 6 (voorkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 7 (voorkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 8 (voorkant zwart/wit)
Foto 9 (achterkant)
Foto 10 (achterkant zwart/wit)
Foto 11 (gracht)
Foto 12 (luchtfoto)
Foto 13 (poort)
Tekening 1 (voorkant zwart/wit, tekening van John Snebbelie uit 1809)
Tekening 2 (voorkant zwart/wit, litho van P.A. Schipperus uit 1875)
Tekening 3 (voorkant zwart/wit, aquarel naar J. Nutges)
Tekening 4 (voorkant zwart/wit, tekening van Cornelis Pronk uit 1732)
Tekening 5 (zijkant zwart/wit, aquarel)
Bronnen Tekst: Overijssel voor ontdekkers / Klaas Goinga, 1999; ISBN 90-400-9311-3, Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974 en G. van Diest
Foto 1: http://krant.telegraaf.nl/ (niet meer bereikbaar)
Foto's 2 en 12: http://www.a1.nl/gemeenten/pr-boek5.htm
Foto's 3 en 4: Albert Speelman
Foto's 5, 9 en 13: Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Foto 6: Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974
Foto 7: Kastelen, zo waren ze
Foto's 8 en 10: Diepenheim. Feiten en wetenswaardigheden van een havezathe / W. Hoogeland, 1983
Foto 11: http://www.aerophoto-schiphol.nl/
Tekeningen 1 t/m 3 en 5: Diepenheim. Feiten en wetenswaardigheden van een havezathe / W. Hoogeland, 1983
Tekening 4: Landgoederen Nijenhuis en Westerflier / Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit, 1999

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!